BOGVISER ApS
Bogtrykkervej 13
2400 København NV
TLF: +4560677422
CVR: 44531380

Handelsbetingelser

BOGVISER ApS (CVR-nummer 44531380) er en business to business-virksomhed, der hjælper små og større virksomheder med at holde styr på bogføring og regnskab.
Vi tilbyder flere abonnementer på månedsbasis. Desuden tilbyder vi tillægsydelser efter aftale med kunden.

BOGVISER ApS stiller et abonnement baseret online tjeneste til rådighed på www.bogviser.dk. Vilkårene er gældende mellem den enkelte bruger og BOGVISER ApS. Disse vilkår og betingelser for brug gælder for aftaler mellem BOGVISER ApS og én virksomhed & fysisk person efter aftale (herefter “Brugeren”) vedrørende Tjenesten. Betingelserne nævnt i dette dokument udgør sammen med øvrige indgåede aftaler enten pr. mail, telefon eller TaxDome det kontraktmæssige og juridiske grundlag for de ydelser BOGVISER ApS udføre (herefter “BOGVISER”).

Kun personer, der er 18 år eller ældre og bor i Danmark, kan indgå en aftale med BOGVISER vedrørende Tjenesten. Disse Betingelser udgør samlet den aftale, der er gældende mellem Brugeren og BOGVISER.

For at få adgang til Tjenesten, skal Brugeren læse og acceptere handelsbetingelserne.

Accept af abonnement og handelsbetingelser

Kunden opretter abonnement på én af følgende måder:
•    Ved mundtligt eller skriftligt at acceptere abonnementsbetingelserne
•    Ved at anvende BOGVISERs service
•    Ved at afkrydse feltet “Jeg har læst og accepteret abonnementsbetingelser” på tilmeldings- og bestillingsformularen.

Tjenesten giver Brugeren adgang til BOGVISER’s tjenester bestemt ved bestilling.
BOGVISER udarbejder årsregnskaber primært til enkeltmandsvirksomheder.
Kunden accepterer, at der i visse tilfælde kan være ekstra omkostninger forbundet med SKATs godkendelse af regnskabet, såfremt loven kræver, at en statsautoriseret revisor påtegner regnskabet. Denne ekstra omkostning afholdes af kunden.

Valg af regnskabsprogram

Kunden accepterer, at det er kundens ansvar at have et regnskabsprogram, som til enhver tid er tilgængeligt for BOGVISER, for at BOGVISER kan levere den aftalte service.

Hvis kunden ønsker bogføring af løn til ansatte, skal kunden desuden have et lønprogram, som er tilgængeligt for BOGVISER.

Som udgangspunkt kan kunden frit vælge regnskabsprogram, men BOGVISER forbeholder sig dog ret til at afvise uegnede regnskabsprogrammer, og i det tilfælde skal kunden vælge et andet regnskabsprogram. BOGVISER anbefaler Dinero, men andre programmer kan også bruges. Eventuelle udgifter til regnskabsprogram afholder kunden.

Pris, betaling og fortrydelsesret

Alle priser tillægges 25% dansk moms, medmindre andet oplyses.

Når kunden har bekræftet sin tilmelding til abonnementet, kan service straks tages i brug og der forgå en trækning af 749,00 DKK / pr. måned fra det tilmeldte kort. Varen kan derfor betragtes som leveret, og der er ikke fortrydelsesret.

Kontingent og faktureringsperiode står beskrevet i teksten under de enkelte abonnementstyper. Medmindre andet er aftalt med BOGVISER eller fremgår af abonnementsvilkårene, trækkes kontingentet forud for hver måned.

Aftale om abonnement

Ved at indgå abonnementsaftale med BOGVISER accepterer kunden, at kontingentet for den valgte ydelse trækkes fra kundens betalingskort hver måned.
Hvis kunden bestiller andre ydelser, betaler kunden særskilt for disse.
Abonnementet løber, indtil kunden opsiger det.

Kvittering

Når kunden tilmelder sig abonnementet, trækkes betaling for første abonnementsperiode automatisk fra kundens betalingskort. Kunden modtager en kvittering for tilmelding og betaling på e-mail . Kunden modtager desuden en e-mail med kvittering, hver gang der trækkes et beløb i forbindelse med abonnementet.

Opsigelse af abonnement

Kunden kan opsige sit abonnement ved at kontakte BOGVISER telefonisk eller per e-mail senest 8 dage før næste trækning og give udtryk for, at abonnementet skal stoppes.

Hvis kunden opsiger abonnementet mindre end 8 dage før næste trækning, trækkes der betaling for næste periode, og abonnementet fortsætter uændret indtil næste udløbet af næste abonnementsperiode.
Alle priser er angivet i danske kroner og tillægges moms.

Aftalen kan til enhver tid opsiges af BOGVISER, hvis betaling ikke er tilstrækkeligt til at dække det ydelser der tilbydes.

Prisændringer

BOGVISER er berettiget til at ændre abonnementsydelser, priser og øvrige betingelser. Kunder med abonnement bliver varslet på forhånd om ændringen per e-mail og opslag på hjemmesiden www.bogviser.dk

Registrering og opbevaring af kundedata

Ved tilmelding til abonnement giver kunden BOGVISER tilladelse til registrering af alle nødvendige oplysninger til automatisk debitering af kundens betalingskort.

Brugeren er ansvarlig for at sikre, at de angivne oplysninger er korrekte på registreringstidspunktet og afleveres rettidigt og 30 dage før en hver given deadline.

Kunden er ansvarlig for at orientere BOGVISER, såfremt der sker ændringer af de data, som BOGVISER skal bruge for at kunne levere ydelsen til kunden. Det drejer sig om følgende informationer: Virksomhedens CVR-nummer, virksomhedsadresse, telefonnummer, e-mail, ejerkreds, medarbejder mm. samt oplysninger om betalingskort, .

Hvis kunden opsiger sit abonnement, eller det udløber slettes kundens data hos BOGVISER, medmindre andet aftales.

BOGVISER benytter en sikker betalingsserver, der krypterer alle oplysninger med SSL protokol hvilket betyder din data er sikker og ikke kan læses af andre udefrakommende.
BOGVISER’s egen hjemmeside bruger ligeledes kryptering med SSL protokol.

BOGVISER er forpligtet til udføre kundekendskabsprocedure, og opbevare dokumenterne i 5 år. Til dette bruges sikre tredjeparts forhandler. For nu er dette TaxDome med forbehold for skift af system i fremtiden.

Udløb og fornyelse af betalingskort

Hvis kundens betalingskort udløber, sender BOGVISER en e-mail med information om, hvordan kunden registrerer et nyt betalingskort. Abonnementet fortsætter uændret, til kunden opsiger det.

Fejl

BOGVISER lægger vægt på, at alle oplysninger på hjemmeside og i al kommunikation med kunden er korrekte og retvisende. Men tastefejl kan forekomme. Alt indhold på BOGVISER.dk tilbydes, som det er, og der er ikke garanti for fuldstændighed og korrekthed.

Kunden accepterer, at kunden har ansvar for at levere de nødvendige informationer, bilag og fakturaer til BOGVISER, og at dette skal ske rettidigt, for at BOGVISER kan levere den aftalte ydelse til kunden rettidigt.

Kunden er ansvarlig for manglende materialer.

BOGVISER forpligter sig til at levere til tiden, såfremt kunden overholder det aftalte.
Dog tager BOGVISER forbehold for sygdom og andre pludseligt opståede nødsituationer, ligesom BOGVISER fralægger sig ansvaret for rykkergebyrer, bøder og omkostninger, som kunden modtager på grund af for sen indbetaling eller fejl.

Accept og fravalg af service-mails

BOGVISER forbeholder sig retten til at sende service e-mails til kunden, når der sker ændringer i abonnementsbetingelser eller andet som BOGVISER finder nødvendigt og som vurderes at være vigtigt for kunden. Læs mere på forbrugerombudsmandens hjemmeside.

Refundering eller fortrydelsesret –

Der gives ikke fortrydelsesret på tjenester købt på www.bogviser.dk da varen er af sådan art, at der i henhold til dansk lovgivning ikke kan eller bør ydes returret.

Ydelserne tilbydes digitalt til erhvervsdrivende, og der er derfor ikke fortrydelsesret. Påbegyndte abonnementer refunderes ikke, og købte ydelser tilbagebetales ikke.
Abonnementer kan til enhver tid opsiges og bortfalder derefter automatisk. Opsigelse skal ske senest 8 dage før næste betaling, ellers ophører abonnementet ved udløbet af næste periode. Efter opsigelse kan kunden fortsat benytte sig af BOGVISERs service i overensstemmelse med abonnementet, indtil det udløber.

Kunde- & Privatlivspolitik

Vi videresælger ikke personlige oplysninger og videregiver ikke dine personlige oplysninger til andre, de er kun registreret i vores kundekartotek. Du kan til enhver tid få slettet dine oplysninger.

Når der indsamles personoplysninger via vores hjemmeside, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Direktøren og de ansatte for BOGVISER har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Vi opbevarer og transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Som registreret hos BOGVISER har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig.

Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til info@bogviser.dk.

Cookies

På www.bogviser.dk anvendes cookies med det formål at optimere hjemmesiden og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig.

Reklamation

Klager skal rettes direkte til BOGVISER. Ved spørgsmål om køb kontaktes BOGVISER.

Gyldighed

Disse vilkår gælder fra 1. januar 2024 og BOGVISER ApS forbeholder sig retten til at foretage ændringer samt justeringer i tilbud, hvis en situation kræver dette.